Υποτροφιες

κατηγορία που ανήκει το άρθρο : Υποτροφίες | τεύχος_# 28 | Δημοσιεύτηκε 2013-08-22 09:30
Υποτροφίες από τη Γερμανία για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15
H Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) ανακοίνωσε ότι προσφέρει ένα πρόγραμμα υποτροφιών σε φοιτητές και αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων, σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Συγκεκριμένα, θα χορηγήσει: Υποτροφίες εκμάθησης γλώσσας: -Υποτροφίες για Θερινά Τμήματα για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. (ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 02.12.2013). -Υποτροφίες για Εντατικά Τμήματα για προπτυχιακούς φοιτητές,...
κατηγορία που ανήκει το άρθρο : Υποτροφίες | τεύχος_# 27 | Δημοσιεύτηκε 2013-08-12 15:52
200 υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα με το πρόγραμμα Siemens
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθμ. 2/71343/24-07-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1830/26-07-2013) ανακοινώνει - Την προκήρυξη συνολικά εκατό (100) θέσεων υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου (Διδακτορικό) στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 - Την προκήρυξη συνολικά πενήντα (50) θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (Μάστερ) στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14...
κατηγορία που ανήκει το άρθρο : Υποτροφίες | τεύχος_# 27 | Δημοσιεύτηκε 2013-08-12 10:52
295 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές από το ΙΚΥ
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε την προκήρυξη διακοσίων ενενήντα πέντε (295) θέσεων υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (μάστερ), 235 στην Ελλάδα και 60 στο εξωτερικό, σε όλα τα εγκεκριμένα μεταπτυχιακά προγράμματα. Η κατανομή των θέσεων υποτροφιών θα γίνει σε έξι επιστημονικές περιοχές ως ακολούθως: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ                        ...
κατηγορία που ανήκει το άρθρο : Υποτροφίες | τεύχος_# 27 | Δημοσιεύτηκε 2013-07-25 12:23
Προκήρυξη προγραμμάτων υποτροφιών Ιδρύματος Fulbright για Έλληνες ακαδ.έτους 2014-2015
Το ίδρυμα Fulbright ανακοίνωσε τα προγράμματα υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Τα προγράμματα είναι τα εξής: Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές Εγγραφή από Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013 έως Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014 Αίτηση μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι αναγνωρισμένων ελληνικών πανεπιστημίων ή πολυτεχνικών σχολών. Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες χορηγούνται στους...
κατηγορία που ανήκει το άρθρο : Υποτροφίες | τεύχος_# 26 | Δημοσιεύτηκε 2013-06-19 15:11
Υποτροφίες του ΙΚΥ για υπηκόους κρατών εκτός της Ε.Ε.
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, μέχρι δεκαπέντε (15) θέσεις υποτροφιών, για σπουδές στην Ελλάδα, σε υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς) κρατών της Βαλκανικής και της Ανατολικής Ευρώπης (μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) καθώς και κρατών της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής και μέχρι δεκαπέντε (15) θέσεις σε υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς) κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισλανδίας, Νορβηγίας, Ελβετίας, Η.Π.Α.,...