Υποτροφιες

κατηγορία που ανήκει το άρθρο : Υποτροφίες | τεύχος_# 19 | Δημοσιεύτηκε 2012-11-26 13:19
Υποτροφίες από το ευαγές ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου
Το Ευαγές Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει τη χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών με επιλογή (χωρίς διαγωνισμό) σε φοιτητές και σπουδαστές Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών της ημεδαπής οι οποίοι έχουν εισαχθεί σ’'αυτές κατά το ακαδημ. έτος 2012-2013. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατάγονται από την περιοχή της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου και οι αιτήσεις τους με τα νόμιμα δικαιολογητικά να υποβληθούν στο Ίδρυμα (Γραφεία Ι. Μητροπόλεως Ρόδου) μέχρι 30-11-2012. Περισσότερες...
κατηγορία που ανήκει το άρθρο : Υποτροφίες | τεύχος_# 19 | Δημοσιεύτηκε 2012-11-26 13:18
Υποτροφίες από το Ίδρυμα Μαθηματικών Επιστημών των Παρισίων ακαδ.έτους 2013-2014
To Ίδρυμα Μαθηματικών Επιστημών των Παρισίων ανακοίνωσε ότι προσφέρει τις παρακάτω ευκαιρίες για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 σε αξιόλογους επιστήμονες καθώς και σε φοιτητές άριστων επιδόσεων και εξαιρετικού επιπέδου: •πρόγραμμα Αριστείας: Το πρόγραμμα Αριστείας έχει ως σκοπό να φιλοξενήσει σε πρώτη φάση, έναν αλλοδαπό μαθηματικό σε ένα ή περισσότερα συνεργαζόμενα εργαστήρια με το Ίδρυμα. Όλοι οι τομείς των μαθηματικών μπορούν να επιλεγούν. Ο υπότροφος θα έχει χρηματοδότηση για παραμονή...
κατηγορία που ανήκει το άρθρο : Υποτροφίες | τεύχος_# | Δημοσιεύτηκε 2012-11-22 13:18
Μεταπτυχιακές υποτροφίες από το Ε.Κ.Ε.Τ.Α.
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ανακοίνωσε θέσεις για μεταπτυχιακές υποτροφίες στο πλαίσιο των επιστημονικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οι θέσεις είναι οι εξής: Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ., στα πλαίσια υλοποίησης του ΕΠ «PLATON» [ΙΠΤΗΛ-118] προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ΚΩΔ...
κατηγορία που ανήκει το άρθρο : Υποτροφίες | τεύχος_# | Δημοσιεύτηκε 2012-11-22 13:17
Υποτροφίες από το ευαγές ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου
Το Ευαγές Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει τη χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών με επιλογή (χωρίς διαγωνισμό) σε φοιτητές και σπουδαστές Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών της ημεδαπής οι οποίοι έχουν εισαχθεί σ’'αυτές κατά το ακαδημ. έτος 2012-2013. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατάγονται από την περιοχή της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου και οι αιτήσεις τους με τα νόμιμα δικαιολογητικά να υποβληθούν στο Ίδρυμα (Γραφεία Ι. Μητροπόλεως Ρόδου) μέχρι 30-11-2012. Περισσότερες πληροφορίες...
κατηγορία που ανήκει το άρθρο : Υποτροφίες | τεύχος_# 19 | Δημοσιεύτηκε 2012-11-12 14:40
Υποτροφίες του κληροδοτήματος «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη»
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ανακοίνωσε ότι θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 είκοσι (20) υποτροφίες, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη». Θα χορηγηθούν δέκα (10) υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και δέκα (10) σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης (συγκεκριμένα σύμφωνα με την από 11.06.2012 απόφαση της...