Υποτροφιες

κατηγορία που ανήκει το άρθρο : Υποτροφίες | τεύχος_# | Δημοσιεύτηκε 2012-11-05 13:00
Υποτροφίες για σπουδές στο Παρίσι από το κληροδότημα Β. Κουρεμένου
Η Ακαδημία Αθηνών ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με την διαθήκη και τον κωδίκελο του αποβιώσαντος Ακαδημαϊκού Βασ. Κουρεμένου και την από 24.09.2012 απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να τύχουν οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή "δανείου τιμής", από τα έσοδα του κληροδοτήματος Βασ. Κουρεμένου, για σπουδές στο Παρίσι στην Αρχιτεκτονική ή Μουσική ή Γλυπτική ή Ζωγραφική και Διακοσμητική, να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ακαδημίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ....
κατηγορία που ανήκει το άρθρο : Υποτροφίες | τεύχος_# | Δημοσιεύτηκε 2012-11-05 13:00
Μεταπτυχιακές υποτροφίες από το ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ανακοίνωσε ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 προτίθεται να χορηγήσει έως πέντε (5) νέες υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ή/και υποψήφιους διδάκτορες ελληνικών Α.Ε.Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εφόσον: - υπήρξαν απόφοιτοι Λυκείων του Νομού Ηλείας, στα οποία ολοκλήρωσαν και τις 3 τάξεις - o μέσος όρος βαθμολογίας του προπτυχιακού τίτλου σπουδών τους καθώς και του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τους, αν...
κατηγορία που ανήκει το άρθρο : Υποτροφίες | τεύχος_# 18 | Δημοσιεύτηκε 2012-10-30 15:01
Πρόγραμμα υποτροφιών Ινδονησίας
Η Πρεσβεία της Ινδονησίας στην Αθήνα ανακοίνωσε τη χορήγηση υποτροφιών στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών Darmasiswa RI, σε φοιτητές μέχρι 35 ετών για την εκμάθηση της Ινδονησιακής Γλώσσας και για Τέχνη, Μουσική και Χειροτεχνία σε πενήντα εννέα (59) Πανεπιστήμια και Κολέγια της Ινδονησίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (MoEC) της Ινδονησίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών. Προγράμματα που προσφέρονται: 1....
κατηγορία που ανήκει το άρθρο : Υποτροφίες | τεύχος_# 18 | Δημοσιεύτηκε 2012-10-29 13:38
Υποτροφίες τoυ πανεπιστήμιου του Χονγκ Κονγκ για Έλληνες σπουδαστές
Το υπουργείο παιδείας ανακοίνωσε ότι το γενικό προξενείο της Ελλάδος στο Χονγκ Κονγκ το ενημέρωσε για τη χορήγηση υποτροφιών από το Πανεπιστήμιο Lingnan για διδακτορικές σπουδές και έρευνα στα πλαίσια του προγράμματος υποτροφιών Hong Kong PhD Fellowship Scheme. Η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης μέσω του προαναφερθέντος προγράμματος είναι η 1η Δεκεμβρίου 2012 ενώ οι υποψήφιοι διδάκτορες/ερευνητές πρέπει να αποστείλουν τον πλήρη φάκελό τους διαδικτυακά μέχρι τις 3...
κατηγορία που ανήκει το άρθρο : Υποτροφίες | τεύχος_# 18 | Δημοσιεύτηκε 2012-10-29 13:35
Προκήρυξη βραβείων του ιδρύματος ανάπτυξης του Ε.Μ.Π.
Το Ίδρυμα Ανάπτυξης του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών ανακοίνωσε την προκήρυξη  βραβείου για την καλύτερη ερευνητική εργασία στα πεδία της πολυδιάστατης κρίσης και της ανάγκης, σε πλανητικό, υπερεθνικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για πολιτικές Ολοκληρωμένης (οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής, πολιτισμικής, κατάλληλης τεχνικής/τεχνολογικής)...